Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani. Bővebben a jogszabályról..

Hogyan tegyen eleget az elektronikus ügyintézést biztosító szerv törvényi kötelezettségeinek?
Melyek a legfontosabb, az elektronikus ügyintézés biztosításához kapcsolódó határidők?

Picture

Fejlesztési, megvalósítási ütemterv meghatározása, bejelentése az EÜF felé

Ütemtervet kell készítenie az elektronikus ügyintézés biztosítása megvalósításához kapcsolódó feladatokról, és továbbítania kell azt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (EÜF) 2017. június 30-ig.

Nem nyújtotta be határidőre a megvalósítási ütemtervet?

Kérje magasan képzett, az elektronikus közigazgatás sajátosságait kiválóan ismerő szakembereink segítségét!
Rendelje meg az ütemterv elkészítési útmutatót most mindösszesen 68.000 Ft+áfa összegért, és az információátadási szabályzatot díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk!

Megrendelem

2017. június 30.
Movie

Dokumentációk elkészítése

A fejlesztési ütemterv tartalmához igazodva az alábbi dokumentumok előállítására lesz szükség:

  • fejlesztési specifikáció
  • folyamatfejlesztési terv
  • szolgáltatások igénybevételének feltételeit leíró dokumentumok
  • ügyféltájékoztatók
  • üzletszabályzat módosítások
  • belső szabályzatok módosítása

Az ütemterv beadását követően, vagy azzal párhuzamosan
Picture

Információátadási szabályzat elkészítése

Más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel való együttműködési képesség megalapozásának érdekében információátadási szabályzatot kell készíteni és az EÜF részére véleményezés céljából eljuttatni 2017. július 1-jéig.

2017. július. 1.
Picture

Szabályzatok felülvizsgálata és kialakítása

  • szükség esetén belső szabályzatok (pl. adatkezelés, adatvédelem), munkafolyamatok felülvizsgálata
  • informatikai biztonsági szabályzat kialakítása vagy esedékes felülvizsgálata, biztonsági osztályba sorolás (amennyiben az osztály nem egyezik az elvárt védelmi szinttel, cselekvési terv kidolgozása)

2017. augusztus
Picture

Cégkapu

A gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet. Ez a céges ügyfélkapu, vagy röviden cégkapu. Az önkormányzatoknak pedig fel kell készülniük arra, hogy fogadják a cégkapun keresztül érkező leveleket.

2017. augusztus 30.
Picture

Belső folyamatok felmérése, elektronikus ügyintézési igényekhez való illesztés

Egyedi helyzettől függően ASP specifikusan, ASP által nem támogatott ügykörökben, interfészes csatlakozás esetén, valamint nem önkormányzati alanyi kör esetén szabályozott ügyintézési szolgáltatások útján.

2017. szeptember
Picture

Szabályzatok

Új belső szabályzatok kialakítása, az elektronikus ügyintézés szempontjából releváns szabályzatok módosítása, szükség esetén belső szervezeti átalakítások.

2017. október
Picture

Végleges információátadási szabályzat

Végleges információátadási szabályzat és ügyféltájékoztató anyagok elküldése az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek, munkatársak felkészítése az elektronikus ügyintézésre

2017. november
Movie

Elektronikus ügyintézés biztosítása és informatikai együttműködés

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, és az informatikai együttműködést vállalni.

2018. január 1.
Mindezen törvényi kötelezettségek megvalósításában nyújt segítséget az eGov Tanácsadó Kft., a Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda és az MTA ITA magasan képzett szakembergárdája. Vegye fel velünk a kapcsolatot alábbi elérhetőségeinken:


Rólunk

Az eGov Tanácsadó Kft. számos közigazgatási projektben működött együtt a Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda szakembereivel, hogy professzionális tanácsadói szolgáltatásokat nyújtson a jog és az infokommunikáció metszéspontjaiban.

eGov Tanácsadó Kft.

Cégünk 2002 nyarán alakult azzal a céllal, hogy professzionális szolgáltatásokat nyújtson a magyar elektronikus közigazgatás megvalósításához. Az eGov Tanácsadó Kft. alapítói éveken keresztül dolgoztak az elektronikus közigazgatás magyarországi megteremtésén – az ebben a folyamatban kulcsszereplő – Miniszterelnöki Hivatalban. Munkájuk során közel 150 fejlesztés vagy tanulmány kialakításáért feleltek, több nemzetközi tanácsadó céggel, gyártóval és rendszerintegrátor vállalattal dolgoztak együtt, összesen több mint 6 milliárd forint értékű projekt megvalósításán. Az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai eddigi tapasztalataiknak köszönhetően kiválóan ismerik a közigazgatás jellegzetességeit, a közigazgatási környezetben futó projektek sajátosságait, a speciális körülményeket, jogszabályokat. A személyes referenciákon túl az eGov Tanácsadó Kft. fennállása alatt cégként is komoly referenciákkal rendelkezik. Tevékenységünk fókusza a központi és helyi közigazgatás intézményeinek elektronikus közigazgatási szolgáltatásainak kialakításában való részvétel, tanácsadás a közigazgatás reformjával kapcsolatos témakörökben, igazgatásszervezési, jogi, stratégiai és koncepcióalkotási területeken.
www.egov.hu

Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda

A 2008-ban létrejött ügyvédi iroda alapítója dr. Kovács Tamás, aki 8 éves ügyvédi gyakorlata során szerzett műszaki ismereteit is felhasználva jár el ügyfelei érdekében. Csapatunk arra törekszik, hogy ügyfeleinknek teljes körű jogi tanácsadást nyújtson az általános jogászi ismeretektől a speciális szaktudást igénylő, a XXI. századi technológia talán legfontosabb területeinek tekinthető jogterületekig. Az iroda által képviselt, utóbbi körbe tartozó szakterületnek számít Irodánk nemcsak az üzleti élet szereplőivel dolgozik együtt, hanem jelentős tapasztalatot szerzett közigazgatási szervekkel történő együttműködésben is. Vezető ügyvédjének PhD.-kutatási témája a közigazgatás modernizálása, az elektronikus ügyintézés fejlesztése; ennek kapcsán részt vett számos közigazgatási (jelentős részben e-közigazgatási) projekt szakmai megalapozásában, előkészítésében.
www.kovacsatamas.hu

MTA Információtechnológiai Alapítvány

Az MTA Információtechnológiai Alapítvány egy non-profit szervezet, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából a KFKI Számítástechnikai Rt. alapított 1992-ben.

Az alapítványt az Alapító Testület felügyeli. A testület tagjai az MTA, MTA SZTAKI, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a KFKI Számítástechnikai Rt. képviselői.

Az alapítvány tanácsadói tevékenységét az alapítvány igazgatója irányítja, aki széleskörű gyakorlattal és elismertséggel rendelkező informatikai szakembereket alkalmaz.

Az alapítvány célja elősegíteni a információtechnológiai hazai fejlődését, a széleskörű alkalmazásba vételt és igazodását az európai követelményekhez. Az elsődleges célon belül a következő általános tevékenységeket végzi: A fenti főbb feladatainak ellátásához és szükséges működési feltételeinek megteremtéséhez az MTA Információtechnológiai Alapítvány hivatalosan engedélyezett módon szerződéses munkákat végezhet.
www.mtaita.hu